Nieuwe website KEI-week online

door Alexander
12 april 2018

De nieuwe van de KEI-week is online!

De KEI-week is de algemene introductieweek voor alle aankomende eerstejaars- en doorstroomstudenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Academie Verloskunde Groningen en Stenden Hogeschool. Deze week is de perfecte gelegenheid om de stad met al haar mogelijkheden te leren kennen en zo alle aspecten van het studentenleven te ontdekken.

Jij als eerstejaars student, de KEI-loper, bent hierbij natuurlijk het allerbelangrijkste. Tijdens de KEI-week staat alles in het teken van het leren kennen van medestudenten en je nieuwe studiestad in al haar glorie. Er gaat immers niets boven Groningen!

Wij hebben de nieuwe website ontworpen en ontwikkeld in WordPress. Binnenkort zal ook de KEI-week app vernieuwd worden.

Bekijk de website via www.keiweek.nl