Over ons

Appademic bouwt maatwerk websites en applicaties voor ambitieuze organisaties die online willen excelleren. De Appademic-familie bestaat uit gedreven professionals met kennis van zaken. We blinken uit in het bouwen van websites, web-apps en mobiele apps. 

Contact

Appademic
Radesingel 47
9711 EH Groningen

050 211 0070
info@appademic.nl

Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 mei 20210.

Algemeen

Appademic respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Appademic worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als bezoeker/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. Appademic houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Appademic, of wanneer u anderszins contact heeft met Appademic, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Appademic, legt Appademic de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

Appademic bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, e-mailadres en overige contactgegevens.

Doel van verwerking

Appademic gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw contactverzoek of offerte aanvraag aan Appademic, of een andere door Appademic aangeboden dienst;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Appademic of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Appademic naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Gebruikersinformatie worden permanent bewaard, tenzij een gebruiker expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Appademic kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Appademic raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Appademic maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Appademic, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Appademic cookies gebruikt, kan gevonden worden op deze pagina.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Appademic door het sturen van een e-mail naar: info@appademic.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Appademic omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: alexander@appademic.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Appademic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

De website van Appademic maakt gebruik van cookies.